הודעה חדשה

הודעות רשמיות אחרונות

הודעות ציבוריות אחרונות

הודעות אחרונות - מועצה אזורית עמק יזרעאל

לוח אירועים

יצירת קשר עם בעלי תפקידים

הקפות שניות

הושעיה סיפור מקומי

ארכיון הושעיה - סיפור מקומי

תמונות אחרונות

תודה רבה לנוער הושעיה עבור סיוע שיקום הסוכה שלנו.
תודה רבה לנוער הושעיה עבור סיוע שיקום הסוכה שלנו.

עסקים ביישוב